In bài viết

Khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch, trong đó đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, các biện pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

07/11/2023 12:25
Khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh: Bộ Xây dựng

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề quản lý quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch treo tại phiên trả lời chất vấn sáng ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn thanh Nghị cho biết, sau khi có Nghị quyết 82, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết.

Theo đó, về hoàn thiện thể chế pháp luật, Bộ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về quy hoạch xây dựng, như là tiến hành rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Qua đó đã tham mưu, sửa đổi và đã ban hành Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 để bổ sung điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn tại các dự án có quy hoạch chậm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn người dân sinh sống trong các khu vực này được cải tạo, xây dựng nhà cửa.

Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại các địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Ban hành nhiều văn bản để yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra, rà soát quy hoạch định kỳ theo quy định hoặc rà soát các quy hoạch quá thời hạn và không có tính khả thi để kịp thời điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương thực hiện việc lập, phê duyệt, công khai các quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm cho phát triển đô thị và hạ tầng đô thị để thực hiện quy hoạch.

Bộ trưởng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 75/2022/ ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp 4, Quốc hội Khoá 15 đối với lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng, đô thị, các biện pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

Toàn Thắng