In bài viết

Khách hàng chuyển nhầm tài khoản, ngân hàng xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Bình Giang (Hà Nội) sơ ý đánh sai số tài khoản và chuyển nhầm 40 triệu đồng vào tài khoản một người khác. Ngay sau khi chuyển tiền ông đã yêu cầu phía ngân hàng bên ông gửi tra soát sang ngân hàng của khách hàng nhận chuyển nhầm để kiểm tra, xử lý.

15/11/2022 09:02

Sau 1 tháng gửi công văn, phía ngân hàng trả lời là không liên hệ được với người thụ hưởng vì khách hàng không đăng ký số điện thoại với ngân hàng.

Ông Giang đã đến cơ quan công an địa phương nơi xảy ra vụ việc để trình báo nhưng được trả lời, đây là sự việc chuyển nhầm dân sự bình thường không có dấu hiệu của lừa đảo nên không tiếp nhận trình báo.

Hiện tại phía ngân hàng cũng không cung cấp thêm thông tin và công an cũng không tiếp nhận xử lý, ông không biết phải làm như thế nào.

Ông Giang đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết trường hợp của ông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung đề nghị của ông Nguyễn Bình Giang liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo Điều 15a, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định trách nhiệm của ngân hàng cung ứng dịch vụ trong xử lý tra soát, khiếu nại về sử dụng tài khoản thanh toán, theo đó:

"1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:...;

4. Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trong trường hợp ông Nguyễn Bình Giang có thắc mắc, khiếu nại, ngân hàng phục vụ người chuyển tiền có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện tra soát, khiếu nại và thực hiện tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng theo quy định đã nêu.  

Liên quan đến sự việc trên, Ngân hàng Nhà nước đã gửi công văn đến hai ngân hàng có liên quan và yêu cầu các ngân hàng rà soát, kiểm tra, xử lý vụ việc của ông Nguyễn Bình Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn