In bài viết

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với một số đơn vị khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị (Sàn giao dịch công nghệ).

25/11/2021 15:52

Các đại biểu nhấn nút khởi động Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị

Sàn giao dịch công nghệ là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (KHCN) nhằm kết nối các bên cung – cầu công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trưng bày, trình diễn, triển lãm, xúc tiến giao dịch các sản phẩm, hàng hóa KHCN, góp phần phát triển thị trường KHCN.

Với vai trò là đơn vị quản lý, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của sàn giao dịch. Cục sẽ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp, tổ chức KHCN, cá nhân có công nghệ và thiết bị có nhu cầu triển lãm, trưng bày, kết nối, giao dịch mua bán công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm KHCN. Hoạt động này nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa các sản phẩm KHCN, giúp các doanh nghiệp, tổ chức KHCN, cá nhân trong nước và ngoài nước ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. 

Không chỉ có các sản phẩm, hàng hóa KHCN được trưng bày, Sàn giao dịch công nghệ còn giới thiệu cơ sở dữ liệu (CSDL) của hàng trăm công nghệ chào bán trên trang techmartvietnam.vn; hệ thống CSDL quốc gia về KHCN với hàng trăm nghìn bản ghi về công bố khoa học trong nước và quốc tế của các tác giả Việt Nam, hàng vạn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN được thực hiện bằng ngân sách Nhà nước, hàng triệu kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các CSDL KHCN quốc tế, tạo cơ sở tri thức cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, CSDL về sáng chế, giải mã công nghệ, công cụ lập bản đồ sáng chế giúp dự báo xu hướng phát triển công nghệ, phân tích thị trường tiềm năng và đối thủ cạnh tranh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhanh công nghệ phù hợp cũng như rút ngắn thời gian nghiên cứu đổi mới công nghệ, sản phẩm một cách hiệu quả.

Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường KHCN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được nêu trong nhiều nghị quyết của Đảng, Luật Khoa học và công nghệ, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, Bộ KHCN đã chỉ đạo tổ chức triển khai một số chương trình, đề án và nhiều sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ như Hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ, Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ (TechDemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mói sáng tạo (Techfest) ở nhiều quy mô khác nhau... thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó góp phần hình thành và từng bước phát triển thị trường KHCN.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn có sự phối hợp giữa các sàn giao dịch với địa phương và quốc tế, qua đó giúp đánh thức tiềm năng các kết quả nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hoàng Giang