In bài viết

Khám cấp cứu hưởng quyền lợi BHYT như đúng tuyến?

(Chinhphu.vn) – Người thân của bà Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) có BHYT tại Viện Y học cổ truyền quân đội. Vừa qua, người thân của bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, phải nằm viện 1 tháng. Kết quả chẩn đoán bị ung thư và bác sĩ cho phác đồ điều trị dịch.

05/08/2016 08:02

Nay, Bệnh viện yêu cầu người thân của bà Hương xuất viện và làm giấy chuyển viện để được điều trị tiếp. Bà Hương hỏi, thời gian người thân của bà nằm viện vừa qua có được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến không? Có được chuyển BHYT sang khoa Ung bướu bệnh viện Bạch Mai không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật BHYT và Khoản 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT thì “trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở y tế làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến quy định”.    

Như vậy, trường hợp cụ thể người bệnh cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian 1 tháng có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi ra viện, chuyển viện thì được hưởng quyền lợi BHYT như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Trường hợp nếu các khoa, phòng khác của Bệnh viện Bạch Mai chuyển người bệnh đến Khoa Ung bướu của Bệnh viện là đúng quy định và người bệnh được hưởng quyền lợi như trường hợp chuyển tuyến đúng quy định.

Chinhphu.vn