In bài viết

Khẩn trương có giải pháp căn cơ về an toàn hồ thủy điện

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, cơ quan đã được giao thực hiện điều tra, đánh giá các vấn đề liên quan đến các hồ thủy điện, thủy lợi về an toàn, tác động đến môi trường, điều tiết nước trong mùa lũ, mùa khô... cần khẩn trương hoàn thành để có thể đưa ra các mô hình, các giải pháp căn cơ để người dân, dư luận yên tâm.

10/11/2012 09:06

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ thủy điện và thủy lợi theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 7/7/2012 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công bố áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du các hồ chứa; quy trình vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt của các hồ chứa thủy điện của các hệ thống sông chính và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các dự án thủy điện...

Quốc Hà