In bài viết

Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn về chế độ hưởng BHXH do mắc COVID-19

(Chinhphu.vn) – Bà Sầm Hằng mắc COVID-19 vào tháng 2/2022, điều trị tại nhà. Sau khi khỏi bệnh, bà được trạm y tế phường cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên hồ sơ của bà bị cơ quan BHXH trả lại do ngày cấp Giấy chứng nhận không trùng với ngày bắt đầu bị bệnh.

01/09/2022 08:02

Bà Hằng đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có chỉ đạo mới về vấn đề này vì hiện nay nhiều người lao động như bà không được giải quyết chế độ ốm đau vì vướng quy định về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 8/12/2021 của Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã khẩn trương xây dựng văn bản để xử lý, giải quyết vướng mắc trong việc giải quyết chi trả chế độ nghỉ ốm hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng có một số vướng mắc, nhiều lần xin ý kiến các cơ quan liên quan.

Theo chỉ đạo tại Công văn số 5249/VPCP-KGVX ngày 16/8/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19 để sớm ban hành.

Chinhphu.vn