In bài viết

Khẩn trương hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ủy ban Dân tộc khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.

27/11/2012 15:35

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2406/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, 16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 gồm: 1- Việc làm và dạy nghề; 2- Giảm nghèo bền vững; 3- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 4- Y tế; 5- Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; 6- Vệ sinh an toàn thực phẩm; 7- Văn hóa; 8- Giáo dục và đào tạo; 9- Phòng, chống ma túy; 10- Phòng, chống tội phạm; 11- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 12- Ứng phó với biến đổi khí hậu; 13- Xây dựng nông thôn mới; 14- Phòng, chống HIV/AIDS; 15- Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; 16- Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững gồm 4 dự án thành phần: 1- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 2- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn; 3- Nhân rộng mô hình giảm nghèo; 4- Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Phương Hiển