In bài viết

Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển Học viện có tính đến đặc thù của một cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo hướng hiện đại.

04/04/2013 14:36

Ảnh minh họa

Học viện có cơ cấu ngành đào tạo và kiến thức nền căn bản trên 4 lĩnh vực: xã hội học, kinh tế chính trị và kinh tế, quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, kỹ năng công tác vận động thanh niên; tạo điều kiện cho học viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản để sau này có thể học tiếp bằng đại học chuyên ngành thứ hai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần chú trọng chương trình đào tạo chất lượng cao, gắn với thực tiễn công tác thanh niên, đồng thời tăng cường các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội một cách thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác tuyển sinh của Học viện, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, việc tuyển sinh đại học theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nếu thấy cần thiết, Học viện xây dựng đề án kiến nghị cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với cán bộ Đoàn, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

Học viện là cơ sở nghiên cứu hàng đầu về thanh niên và công tác thanh niên ở nước ta. Để làm tốt chức năng tham mưu về công tác thanh niên cho Đảng và Nhà nước, Học viện cần tổ chức điều tra, đánh giá thanh niên định kỳ 5 năm một lần để có tham mưu kịp thời, đầy đủ, sát thực về công tác này.

Bên cạnh đó, Học viện cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu theo đặt hàng, mời các chuyên gia cùng triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học; là nơi đi đầu trong việc đánh giá tác động của không gian mạng đến thanh niên; bảo đảm đời sống cho các cán bộ nghiên cứu của Học viện.

Ra đời cách đây 57 năm, Học viện Thanh niếu niên thực hiện chức năng bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác Đội; bồi dưỡng cán bộ cho Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Hiện Học viện đang đào tạo 367 sinh viên đại học theo 3 chuyên ngành là Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Công tác thanh thiếu niên và Công tác xã hội. Cùng với đó là 8 lớp hệ trung cấp với 259 học viên. Học viện còn tổ chức bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã tham gia làm chủ nhiệm 7 đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, 37 đề tài cấp Bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội, triển khai và hoàn thành 81 đề tài tổng luận cấp viện và học viện.

Phương Hiển