In bài viết

Khi nào cần có giám đốc quản lý dự án?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Phạm Tấn Việt (Ninh Thuận) đang sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để thực hiện công tác quản lý dự án. Hiện nay, mỗi năm công ty quản lý khoảng 10-12 công trình cấp IV. Ông Việt hỏi, mỗi dự án cụ thể như vậy có cần giao một giám đốc quản lý dự án hay không?

18/08/2022 11:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 152 Luật Xây dựng 2014: "Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án".

Đề nghị công ty chủ động nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn