In bài viết

Khi nào giáo viên THCS phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Tuyết Mai (Bắc Ninh) có bằng Cao đẳng và vào biên chế năm 2014, được xếp vào giáo viên THCS hạng 3. Năm 2014 bà có bằng đại học. Bà Mai hỏi, bà có cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 không hay học hạng 2 để xét thăng hạng?

05/05/2021 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập quy định: yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III áp dụng đối với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/3/2021).

Do đó, trường hợp của bà Nguyễn Tuyết Mai không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III. Nếu bà có nhu cầu thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thì bà cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, trong đó, có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Chinhphu.vn