In bài viết

Khi nào thực hiện hình thức xét tuyển công chức?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Mụi (An Giang) học chế độ cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP, nhưng khi ra trường không được bố trí công tác nên đã tự nộp hồ sơ xin việc vào cơ quan chuyên môn tại địa phương.

19/09/2022 10:20

Bà Mụi cũng được Sở Nội vụ hướng dẫn nộp hồ sơ thi công chức, nếu trúng tuyển mới được phân công, bố trí công việc nhưng bà không trúng tuyển.

Nay bà Mụi được biết, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học thuộc đối tượng xét tuyển công chức. Bà Mụi hỏi, trình tự thủ tục để được xét tuyển như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đã quy định việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng, trong đó có đối tượng là người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi được cử đi học.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Mụi liên hệ với UBND tỉnh nơi bà được cử đi học để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn