In bài viết

Khoảng cách giữa cơ sở dịch vụ ăn uống và cụm công nghiệp?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Mạnh Hà (Bắc Giang) đang xin triển khai dự án kinh doanh dịch vụ thương mại (ăn uống, bán hàng tổng hợp, tạo hóa). Vị trí công ty xin thuê đã được quy hoạch làm đất dịch vụ thương mại, tiếp giáp Cụm công nghiệp Việt Tiến.

16/07/2018 09:02

Ông Hà hỏi, vị trí dự án của công ty ông có yêu cầu về khoảng cách với Cụm công nghiệp không? Nếu có thì khoảng cách là bao nhiêu và căn cứ quy định nào? 

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Vị trí đất của công ty ông Hà đang lập dự án kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được quy hoạch là đất dịch vụ thương mại. Theo Phụ lục 3, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng TCVN 4449-1987 quy định khoảng cách giữa cụm công nghiệp và khu ở, công trình công cộng, thì khoảng cách ly được quy định tùy thuộc vào mức độ độc hại của loại hình công nghiệp.

Chinhphu.vn