In bài viết

Không áp dụng miễn, giảm học phí trường hợp đang hưởng lương

(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Văn Khánh (Quảng Nam) là con thương binh hạng 4/4, đã tốt nghiệp Cao đẳng kế toán chính quy năm 2003 tại trường Đại học Thủy sản Nha Trang, hiện làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nước. Năm 2016, ông Khánh thi tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng và hiện đang học lớp Cử nhân kế toán hệ chính quy khóa học 2006-2018.

30/11/2017 15:02

Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì ông Khánh là đối tượng được miễn học phí. Tuy nhiên, khi liên hệ với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục cấp bù học phí thì ông được cho biết, căn cứ Điểm 9 Điều 9 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ông Khánh không được hưởng chế độ miễn học phí do đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Ông Khánh cho rằng quy định trên không hợp lý do ông chưa được hưởng chế độ miễn học phí từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học nào. Bên cạnh đó, ông đi học ngoài giờ hành chính, hoàn toàn tự túc kinh phí. Do đó, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Khánh đề nghị xem xét để ông hưởng chế độ miễn học phí khi học liên thông.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021: “Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này)”.

Đối chiếu với quy định trên, ông Đỗ Văn Khánh là người làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nước đang hưởng lương và sinh hoạt phí nên không được hưởng chế độ miễn học phí khi học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.

Chinhphu.vn