In bài viết

Không bắt buộc ban hành văn bản mới thay thế khi sửa đổi, bổ sung

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của cử tri tỉnh Kiên Giang, khi ban hành thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư ban hành trước thì nên gom chung thành một thông tư mới và bãi bỏ thông tư cũ để các cơ quan dễ tra cứu thực hiện.

17/10/2015 10:02

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời cử tri tỉnh Kiên Giang như sau:

Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định về việc sửa đổi, bổ sung thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:

"1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó; trong trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ ràng trong văn bản đó danh mục văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành".

Để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình áp dụng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 không quy định bắt buộc khi sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thì phải ban hành văn bản mới thay thế. Do trên thực tế, có 2 mức độ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật là sửa đổi, bổ sung một số điều và sửa đổi thực tế. Thông thường, nếu văn bản sửa đổi toàn diện, các cơ quan sẽ ban hành văn bản mới để thay thế văn bản cũ.

Để thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng và thi hành pháp luật, như ý kiến của cử tri đã nêu, Điều 92 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật như sau: "Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất về mặt kỹ thuật với văn bản được sửa đổi, bổ sung".

Trên cơ sở quy định tại Điều 92 trên, ngày 22/3/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Văn bản hợp nhất có giá trị sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật.

Chinhphu.vn