In bài viết

Không bắt buộc bệnh viện công khai chi phí bình quân KCB

(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công khai chi phí bình quân nội trú, ngoại trú tại tất cả các bệnh viện, phòng khám đa khoa khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc, hoàn thiện phần mềm giám định BHYT.

18/02/2018 10:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Về đề nghị công khai chi phí bình quân nội trú, ngoại trú tại tất cả các bệnh viện, phòng khám đa khoa khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc: Hiện nay không có quy định nào bắt buộc các bệnh viện phải công khai các chi phí này và chi phí bình quân của từng bệnh viện phụ thuộc vào chi phí thực hiện của kỳ trước đó và khả năng thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện đó. Có cơ sở khám chữa bệnh được gắn tên là hạng III nhưng do đầu tư nên thực tế họ thực hiện được nhiều dịch vụ của tuyến trên hoặc ngược lại. Mặt khác, chi phí bình quân năm trước của các bệnh viện có cùng hạng cũng không thể giống nhau. Cho nên việc có công khai chi phí này cũng không có ý nghĩa trong quản lý và giám sát.

Về hoàn thiện phần mềm giám định BHYT: Hiện nay, Bộ Y tế đang tích cực phối hợp với BHXH Việt Nam hoàn thiện phần mềm và chuẩn bị ban hành Thông tư trích chuyển dữ liệu và giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm phục vụ công tác quản lý, công khai, minh bạch trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh kịp thời và kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Chinhphu.vn