In bài viết

Không có chế độ hỗ trợ thăm viếng mộ tử sĩ

(Chinhphu.vn) – Bác ruột của ông Đinh Văn Đạt (tatdat.nghebaotb@...) tham gia kháng chiến, trong thời gian chuẩn bị huấn luyện thì bị sốt rét rừng, sau đó chết tại đơn vị, giấy báo gửi về gia đình ghi là tử sĩ. Hiện bác ông Đạt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ cách quê nhà 1.600km. Ông Đạt muốn được biết, gia đình ông có được hưởng chế độ đi thăm viếng không?

17/11/2013 09:36

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau: .

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/42013 của Chính phủ thì thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:

- Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ;

- Trường hợp liệt sĩ chưa xác  định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

- Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Theo ông Đinh Văn Đạt trình bày thì bác của ông là tử sĩ, do vậy không thuộc diện áp dụng chế độ hỗ trợ thăm viếng mộ theo quy định nêu trên.

 Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân