In bài viết

Không được hưởng trợ cấp, phụ cấp kể từ khi nghỉ chờ hưu

(Chinhphu.vn) - Bố đẻ của bà Nguyễn Hoài Thu công tác tại BCH quân sự huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, đóng trên địa bàn xã Quảng Khê. Từ tháng 2/2016, xã Quảng Khê thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ công tác tại đây được hưởng phụ cấp thu hút, tuy nhiên, bố của bà Thu không được hưởng phụ cấp này với lý do đang trong thời gian nghỉ chờ hưu.

01/08/2016 09:02

Bà Thu cho rằng việc giải quyết chế độ cho bố của bà như nêu trên chưa thỏa đáng. Bà đề nghị giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Về vấn đề này, Cục Chính sách- Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Công văn số 1905/CT-CS ngày 9/12/2011 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, thì các đối tượng trong quân đội được nghỉ chuẩn bị hưu theo quy định tại Quyết định số 49/2002/QĐ-BQP ngày 15/10/2002, Quyết định số 126/2002/QĐ-BQP ngày 16/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thì thời gian nghỉ chuẩn bị chờ hưu theo quy định không được hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp kể từ ngày bắt đầu nghỉ chuẩn bị chờ hưu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chinhphu.vn