In bài viết

Không gia hạn thẻ BHYT đúng hạn, phải làm thẻ mới?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Kim Thoa có thẻ BHYT mã số GD4797911507903 đủ 5 năm liên tục từ ngày 28/1/2017. Thẻ hết hạn vào ngày 28/3/2020, tuy nhiên vì lý do cá nhân, bà Thoa không thể gia hạn thẻ BHYT đúng hạn.

07/01/2021 08:02

Thẻ BHYT hết hạn quá 3 tháng nếu đăng ký tham gia thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền đóng BHYT

Vừa qua, bà Thoa đi đăng ký gia hạn thẻ BHYT thì được nhân viên phụ trách cho biết, thẻ của bà đã hết hạn quá lâu, không thể gia hạn, phải làm thẻ mới. Bà Thoa đề nghị cơ quan chức năng xem xét chấp nhận gia hạn thẻ BHYT cho bà. Bà cũng đề nghị giải đáp lý do vì sao bà phải làm lại thẻ BHYT với hồ sơ mới?

Về vấn đề này, BHXH TPHCM  trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 73 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: “Người tham gia BHYT theo hộ gia đình có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT”.

Do đó, thẻ BHYT của bà Nguyễn Thị Kim Thoa có mã số GD4797911507903 có giá trị sử dụng từ ngày 28/3/2019 đến ngày 27/3/2020. Từ ngày 28/3/2020 đến nay không tham gia BHYT, trường hợp sau khi thẻ BHYT hết hạn quá 3 tháng nếu bà đăng ký tham gia thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày bà nộp tiền đóng BHYT.

Chinhphu.vn