In bài viết

Không giải quyết lại các trường hợp đã hưởng trợ cấp trước 2010

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Ngọc Lục (Bình Thuận) sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1972, xuất ngũ năm 1982. Từ năm 1990 đến 1998, làm Thư ký, Chủ Hội đồng nhân dân xã. Năm 1999 nghỉ việc, năm 2001 được giải quyết chế độ thôi việc 1 lần cho thời gian công tác ở xã nhưng chưa được cộng nối thời gian công tác trong quân đội.

18/10/2017 11:02

Ông Lục hỏi, ông có được cộng nối thời gian trong quân đội không? BHXH tỉnh Bình Thuận giải quyết chế độ cho tôi có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 7, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì “Trường hợp cán bộ cấp xã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng hoặc hưởng trợ cấp 1 lần trước ngày 1/1/2010 thì không áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để giải quyết lại”.

Trường hợp của ông Lục, năm 2001 đã được BHXH tỉnh Bình Thuận giải quyết thôi việc được hưởng trợ cấp 1 lần đối với thời gian công tác ở xã nên không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Chinhphu.vn