In bài viết

Không giới hạn số lượng người được hỗ trợ trong 1 gia đình

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Hải Yến (Đồng Nai) có 7 người, tất cả đều là lao động tự do. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gia đình bà phải nghỉ làm. Gia đình bà có làm đơn đề nghị hỗ trợ gửi chính quyền địa phương nhưng cán bộ phường hướng dẫn gia đình bà chỉ 1 người được nhận hỗ trợ.

15/09/2021 17:02

Cuộc sống gia đình bà đã khó khăn nay do tình hình dịch bệnh hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Bà Yến thắc mắc, có phải chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định số người được hỗ trợ trong 1 gia đình không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì không giới hạn số lượng đối tượng được hỗ trợ trong 1 gia đình.

Đề nghị bà liên hệ với UBND phường, xã nơi bà đang tạm trú hoặc thường trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Chinhphu.vn