In bài viết

Không khám qua BHYT, có được hưởng chế độ ốm đau?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hậu (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Công ty ông có một số trường hợp người lao động đi khám chữa bệnh tự nguyện không dùng thẻ BHYT và khi thanh toán chế độ ốm đau đều được BHXH TP. Cẩm Phả trả lời không giải quyết do không dùng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh.

18/09/2019 15:11

Đối với trường hợp điều trị nội trú là giấy ra viện

Người lao động thắc mắc họ không dùng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh nhưng thực tế họ có đi khám chữa bệnh, có giấy ra viện, có bảng công, bảng lương của doanh nghiệp chứng minh việc đi khám chữa bệnh là có thật thì tại sao lại không được thanh toán? Ông Hậu hỏi, văn bản nào quy định việc này?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 100 Luật BHXH và Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm: Đối với trường hợp điều trị nội trú là giấy ra viện; Đối với trường hợp điều trị ngoại trú là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh về số ngày cần phải nghỉ việc điều trị ngoại trú.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHHX bắt buộc quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau: Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khoản 4 Điều 100 Luật BHXH giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện…

Đối với Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp đúng quy định nhưng không có thông tin về mã số BHXH/mã thẻ BHYT do người lao động đi khám bệnh, chữa bệnh không dùng thẻ BHYT, cơ quan BHXH vẫn thực hiện tiếp nhận để giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. Đề nghị Bạn liên hệ với BHXH thành phố Cẩm Phả để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chinhphu.vn