In bài viết

Không miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương

(Chinhphu.vn) - Năm 2013, ông Bùi Văn Huỳnh (Hà Nội) học trung cấp y sĩ và đã được hưởng chế độ hỗ trợ từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện do bố ông là bệnh binh mất sức 62%. Tháng 8/2018, ông thi đỗ liên thông hệ chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình.

03/12/2018 09:02

Theo nhà trường, ông Huỳnh không được miễn học phí do ông đang học hệ liên thông và được cơ quan cử đi học. Tuy nhiên, ông Huỳnh đang là nhân viên hợp đồng của cơ sở y tế, chưa phải là công chức Nhà nước, kinh phí đi học đều tự túc.

Ông Huỳnh muốn biết, ông học liên thông không liên tục thì có được nhận trợ cấp từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nữa không và ông có được giảm học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 9 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 đã quy định: “Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này)”.

Như vậy, trường hợp của ông Bùi Văn Huỳnh, đang hưởng lương tại cơ sở y tế, nay đang học liên thông hệ chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình thì không được miễn học phí.

Chinhphu.vn