In bài viết

Không quy định hình thức tổ chức hội nghị nhà chung cư

(Chinhphu.vn) - Ông Chu Thế Hùng (Hà Nội) hỏi, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay việc tổ chức hội nghị bất thường nhà chung cư có thể thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín vào thùng phiếu được không?

07/12/2021 09:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 đã có quy định về việc họp hội nghị nhà chung cư và không quy định về hình thức tổ chức họp hội nghị nhà chung cư.

Do đó, đề nghị ông Hùng căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch bệnh để tổ chức họp hội nghị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chinhphu.vn