In bài viết

Không tinh giản biên chế với trường hợp đủ điều kiện về hưu

(Chinhphu.vn) - Ông A sinh ngày 15/7/1964, có 34 năm đóng BHXH, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm việc tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Vậy ông A có đủ điều kiện để nghỉ tinh giản biên chế không?

17/10/2023 08:02

Bà Nguyễn Thị Trang (Sơn La) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc trên. Bà Trang cũng muốn được biết, những đối tượng so với tuổi nghỉ hưu ở Phụ lục II không đủ điều kiện thì có thể so với tuổi nghỉ hưu ở Phụ lục I được không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Bộ luật Lao độngLuật BHXH thì không thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. 

Theo đó, trường hợp ông A đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật nêu trên nên không thuộc đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu làm việc trong điều kiện lao động bình thường (tại Phụ lục I) và tuổi nghỉ hưu thấp hơn (tại Phụ lục II) khi người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Vì vậy, điều kiện về tuổi nghỉ hưu của đối tượng quy định tại Phụ lục II được thực hiện sớm hơn tối đa 5 năm so với quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, nên trường hợp đối tượng không đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo Phụ lục II thì không đủ điều kiện theo Phụ lục I.

Chinhphu.vn