In bài viết

Không trong danh sách quản lý cư trú, không được xét duyệt hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hoàng Ân (Long An) làm xe ôm, bị thất nghiệp 5 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông có làm đơn đề nghị hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Ông Ân đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

02/06/2022 10:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp ông Nguyễn Hoàng Ân ngành nghề chạy xe ôm, căn cứ Khoản  2, Điều 3 Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc xét hỗ trợ người lao động không có ký kết hợp đồng lao động, điều kiện được hỗ trợ là cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Long An.

Tuy nhiên, do ông Nguyễn Hoàng Ân tạm trú trên địa xã Mỹ Hạnh Bắc nhưng không đăng ký tạm trú với địa phương, không có trong danh sách quản lý cư trú của Công an xã Mỹ Hạnh Bắc. Vì vậy, ý kiến hội đồng thống nhất không xét duyệt trường hợp trên.

Chinhphu.vn