In bài viết

Không xác lập hồ sơ hỗ trợ trường hợp tự ý nghỉ việc

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Triều và hai con thường trú tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; làm công nhật lột tôm tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở phường 1, thị xã Giá Rai. Khi tỉnh Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội, ba mẹ con bà Triều đã nghỉ làm.

16/11/2021 09:20
Theo bà Triều được biết thì người làm công nhật lột tôm là đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu. Gia đình bà đã làm đơn xin được nhận tiền hỗ trợ, nhưng trưởng ấp không nhận đơn.

Bà Triều đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho gia đình được nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Bà Nguyễn Thị Triều và hai con là Võ Văn Lên, Võ Thị Yên làm công nhân (lột tôm) tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở phường 1, thị xã Giá Rai. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì công ty vẫn hoạt động. Trong thời gian này, bà Triều và hai con tự ý nghỉ việc, không phải công ty cho nghỉ.

UBND xã Long Điền đã làm việc với công ty và bà Triều, xác định rõ trường hợp nghỉ việc và bà Triều thừa nhận tự ý nghỉ việc, không phải công ty cho nghỉ. Qua đó, UBND xã Long Điền đã họp bàn và thống nhất không xác lập hồ sơ giải quyết hỗ trợ cho bà Triều và hai người con theo Quyết định số 310/QĐ-UBND vì chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Chinhphu.vn