In bài viết

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Cần Thơ

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/11, tại TP. Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

07/11/2021 11:25

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đạt khá cao với gần 100% của Thành ủy Cần Thơ. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong thời gian tới cần xác định công việc này cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Cần Thơ cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết số 59, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành cơ chế đặc thù đối với TP. Cần Thơ để áp dụng ngay trong năm 2022; đẩy mạnh một số công trình, dự án trọng điểm của địa phương phục vụ cho việc triển khai thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; cải cách hành chính, thông thoáng đúng pháp luật; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, vận dụng có sáng tạo lợi thế về điều kiện vị trí địa lý cùng các cơ chế, chính sách đã được Trung ương ban hành để xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian tới Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu của các cấp, các ngành… trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV gắn với sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động, cụ thể Ban Thường vụ Thành ủy đã kết hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức mở rộng Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Thành ủy đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn, có 10.822 cán bộ, đảng viên tham gia học tập (chiếm 21,43% trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố). Cuối tháng 6/2021, toàn Đảng bộ thành phố đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 49.946 trong tổng số 50.467 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 98,96%.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm tổ chức các lớp tập huấn dành cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh, thành phố; biên soạn, cập nhật các tài liệu chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước để làm cơ sở triển khai, quán triệt, tuyên truyền sát với tình hình thực tiễn.

Theo TTXVN