In bài viết

Kiên Giang: Thợ mộc thuộc nhóm công việc được xét hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Võ Văn Bé Em (Kiên Giang) làm thợ mộc và chuyên chở đồ gỗ, không có hợp đồng lao động. Ông phải nghỉ làm do dịch từ ngày 12/7 đến nay. Vậy ông có được hỗ trợ tiền trợ cấp do ảnh hưởng dịch COVID-19 không?

19/10/2021 07:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ cho các đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), trong đó đã quy định rất cụ thể về đối tượng, điều kiện cụ thể để hỗ trợ.

Đối với công việc thợ mộc là một trong những công việc khác theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND, nếu công việc đó phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh, UBND huyện thì sẽ thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ.

Ngoài những điều kiện trên, để được hỗ trợ cần phải thỏa mãn các điều kiện khác như: Cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; sau khi bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn.

Do thông tin ông Bé Em cung cấp chưa đầy đủ nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở để trả lời cụ thể; đề nghị ông Bé Em liên hệ đến UBND xã Nam Thái Sơn để được hướng dẫn làm hồ sơ và xem xét theo quy định. Trường hợp còn thắc mắc, đề nghị ông liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòn Đất để được trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn