In bài viết

Kiện toàn nhân sự Tổng Công ty VEC

(Chinhphu.vn) – Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

22/08/2017 17:30

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, được Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp nhận bổ nhiệm, giữ chức Phó Tổng giám đốc nhằm tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu thực tế và để nâng cao hiệu quả công tác điều hành của VEC.

Trước khi làm Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, ông Bình từng giữ cương vị là Phó giám đốc Ban quản lý dự án 1 (Bộ Giao thông vận tải).

Thay mặt lãnh đạo VEC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Mai Tuấn Anh trao quyết định và chúc mừng tân Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Bình. Với nhiều kinh nghiệm tích lũy qua thời gian công tác tại Ban QLDA 1, Chủ tịch VEC đề nghị thời gian tới trên cương vị công tác mới, tân Phó Tổng giám đốc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy, phát huy mặt mạnh để tham gia cùng Lãnh đạo VEC xây dựng VEC ngày càng phát triển.