In bài viết

Kiên trì, kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV.

18/10/2016 16:40
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: VGP/Lam Giang
Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ khi nhiệm kỳ này đã vào cuộc quyết liệt, kinh tế-xã hội quốc phòng an ninh, an sinh xã hội chuyển biến tốt đẹp.

Cử tri đặc biệt hoan nghênh những quyết tâm của Chính phủ trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân để xây dựng đất nước đổi mới, phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân.

Cử tri cũng đánh giá cao những nội dung thảo luận và làm việc tại Hội nghị Trung ương 4, Quốc hội khoá XIV vừa bế mạc, đồng thời cho biết, dư luận trong cán bộ, đảng viên mong chờ Nghị quyết của kỳ họp Trung ương lần thứ tư sớm đi vào thực tiễn.

Những kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm… Việc chống lợi ích nhóm qua nhiều cấp, nhiều ngành là công tác rất khó khăn, nên đồng tình với việc phải kiên trì, kiên quyết.

Cử tri cho rằng, ngoài giải pháp phòng, chống tham nhũng mà Nhà nước đang kiên quyết thực hiện, thì một trong những giải pháp hiệu quả là kê khai tài sản cần công khai, minh bạch, cụ thể và hiệu quả hơn. Tài sản do tham nhũng có thể tẩu tán bằng nhiều cách, trong đó có việc cho con cái, người thân trong gia đình rất khó quản lý, vì vậy cần có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Rất nhiều vụ án tham nhũng do nhân dân và báo chí phát hiện, chứ không phải cơ quan chức năng Nhà nước, vì vậy, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội làm thế nào để phát huy quyền giám sát, phản biện xã hội của mình; nâng cao hơn nữa chức năng giám sát của Quốc hội.

Cho rằng đường lối, chủ trương phòng chống đều có nhưng chưa nghiêm, vì vậy, cử tri đề nghị, phải tăng cường kỷ cương phép nước, muốn vậy cán bộ phải thực sự gương mẫu, tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội, công tác thanh tra phải độc lập,...

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ khi nhiệm kỳ này đã vào cuộc quyết liệt, kinh tế-xã hội quốc phòng an ninh, an sinh xã hội chuyển biến tốt đẹp

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cử tri và đánh giá đây là những ý kiến, kiến nghị chân tình, mang tính trí tuệ và hết sức thời sự của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp để báo cáo Quốc hội.

Tổng Bí thư cho biết, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV sắp khai mạc dự kiến có 16-17 dự án luật được xem xét. Đây cũng là kỳ họp vào cuối năm, nên Quốc hội sẽ nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và xem xét nhiệm vụ năm 2017, thực hiện giám sát các báo cáo chuyên đề, các vấn đề thời sự nhân dân cả nước quan tâm…

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề xây đựng Đảng, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là nhiệm vụ then chốt và phải thực hiện cơ bản, lâu dài. Công tác này Đảng, Nhà nước đang tiếp tục thực hiện, nhưng ở mỗi giai đoạn có trọng tâm riêng.

Theo Tổng Bí thư, công tác xây dựng Đảng phải gắn với phòng, chống tham nhũng, với xây dựng chính quyền, quan trọng nhất là công tác giám sát từ nhân dân, Quốc hội giám sát và nhân dân giám sát đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư hoan nghênh và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, chống suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" là vấn đề rất lớn và đặt ra từ rất lâu. Công tác xây dựng Đảng, trong đó có đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc rất khó khăn, phức tạp. Do đó, để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả, phải kiên trì, kiên quyết.

Đó là lý do dù đã có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Trung ương lại tiếp tục thảo luận, quyết nghị và ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Hội nghị Trung ương 4 tập trung vào xây dựng một số vấn đề cấp bách, nhưng trọng tâm là chống suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nhận diện thế nào là suy thoái tư tưởng chính trị, biện pháp giải quyết, chống lãng phí về thời gian, của cải, sức lực… cả ngân sách Nhà nước và của cải của dân. Nếu cứ tham nhũng sẽ dẫn đến tự suy thoái, tự chuyển hoá, dẫn đến xu hướng đồng loã với phần tử xấu. Đây là vấn đề nguy hiểm khôn lường cần phải tập trung xử lý.

Lam Giang