In bài viết

Kinh doanh dịch vụ lưu trú được hỗ trợ thế nào?

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Mến (Bến Tre) kinh doanh dịch vụ lưu trú, chỉ có 5 phòng, từ khi dịch tới nay đã ngừng hoạt động hơn 2 tháng. Bà Mến hỏi, gia đình bà có được hưởng chế độ trợ cấp của Chính phủ không?

25/12/2021 08:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Hưng Nhượng rà soát về trường hợp của bà Mến.

Qua rà soát danh sách hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh, có đăng ký thuế do Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm cung cấp, hộ bà Mến không có tên trong danh sách thuế huyện đang quản lý. Do đó, trường hợp của bà Mến không đủ điều kiện được hỗ trợ đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì trường hợp của bà Mến “tự làm tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú” nên thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Cán bộ chuyên môn của xã đã liên hệ và hướng dẫn bà về thủ tục, hồ sơ để đề nghị hỗ trợ.

Chinhphu.vn