In bài viết

Kinh doanh quán cà phê có được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Thanh Nhã (Quảng Trị) là hộ kinh doanh quán cà phê, hàng tháng có nộp thuế đầy đủ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quán phải đóng cửa. Bà đã làm đơn đề nghị nhưng chưa được nhận hỗ trợ. Bà Nhã hỏi, hộ kinh doanh của bà có đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ không?

04/12/2021 09:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm e Khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định:

“Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021”.

Hộ kinh doanh của bà nếu đủ điều kiện theo quy định trên thì được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/hộ.

Chinhphu.vn