In bài viết

Kon Tum có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Chiều 11/7, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Hữu Tháp giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu cao đạt 98%.

12/07/2018 09:55

Ông Nguyễn Hữu Tháp (54 tuổi) là Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kon Tum đã xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Kon Tum.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum cũng thống nhất thông qua miễn nhiệm 3 thành viên UBND tỉnh đối với: Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; ông Phạm Ngọc Khanh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và bà Phạm Thị Chung, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

HĐND tỉnh Kon Tum cũng đã bầu thành viên UBND tỉnh đối với các ông: A Vượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Phạm Đình Thanh, Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Hiền, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; ông Phạm Mạnh Thường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh chuyển công tác khác.

Đồng thời, bầu bổ sung và phê chuẩn kết quả bầu các ông: Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021./.