In bài viết

Kon Tum công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

01/06/2016 15:15
Buổi công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum
Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử trong tỉnh là 318.529 người, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 318.320 người, đạt tỉ lệ 99,93%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử

Đơn vị bầu cử số 1:
1. Hà Văn Khai
2. Phan Văn Thế
3. Y Phương

Đơn vị bầu cử số
2:
1. Nguyễn Hồng Nhật
2. Kring Ba
3. Y Tiên

Đơn vị bầu cử số 3:
1. Nguyễn Ngọc Quyền
2. Nguyễn Văn Hòa
3. Hồ Văn Đà

Đơn vị bầu cử số 4:
1. A Vượng
2. Võ Ngọc Trung
3. Huỳnh Thị Hồng

Đơn vị bầu cử số 5:

1. Nguyễn Trung Hải
2. Trần Bá Tuấn
3. Y Thu

Đơn vị bầu cử số 6:
1. Nguyễn Thế Hải
2. Dương Thị Thu Thủy
3. Nguyễn Đức
4. Phạm Thị Trung
5. A Tuân

Đơn vị bầu cử số 7:
1. A Hơn
2. Nghe Minh Hồng
3. Nguyễn Xuân Khánh
4. A Vuôm (Blong Tiến)

Đơn vị bầu cử số 8:
1. Mai Thoan
2. Nguyễn Đức Tuy
3. Xiêng Thanh Phúc
4. Phan Thị Thủy
5.  Y Ly Sa

Đơn vị bầu cử số 9:
1. Y Thanh
2. Y Vũ
3. Đỗ Thanh Xuân
4. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
5. Thao Hồng Sơn

Đơn vị bầu cử số 10:
1. Nguyễn Ngọc Sâm
2. Đào Duy Thế
3. Lê Minh Chính
4. Y Ngọc
5. Y Vól

Đơn vị bầu cử số 11:
1. Nguyễn Hữu Tháp
2. Võ Thanh Chín
3. Đinh Thị Thoa

Đơn vị bầu cử số 12:
1. Nguyễn Văn Hùng
2. Nguyễn Văn Bình
3. Y Thị (Y Thi)
4. Trần Hoàn

Đơn vị bầu cử số 13:
1. U Huấn
2. Y Hảo
3. Nguyễn Thị Liên
4. Thái Văn Ngọc

PV