In bài viết

Ký Hiệp định tài trợ dự án Đào tạo nhân lực y tế

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn WB.

13/06/2014 15:00
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt sổ tay thực hiện Dự án.

Dự án "Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" nhằm cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục; nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dự án được thực hiện từ năm 2014-2019. Dự án gồm 4 hợp phần: 1-Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục; 2- Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế; 3- Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đào tạo, bổ sung các điều kiện và năng lực cần thiết, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã; 4- Quản lý dự án.

Phan Hiển