In bài viết

Ký hợp đồng ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản?

(Chinhphu.vn) – Người lao động ký hợp đồng làm việc nấu ăn tại trường mầm non từ ngày 1/9/2019 và đến ngày 31/5/2020 thì hết hạn hợp đồng. Sau 3 tháng nghỉ hè, người lao động được ký lại hợp đồng lao động 9 tháng, nhà trường báo tăng lao động từ ngày 1/9/2020.

28/12/2020 07:02

Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh người lao động có 9 tháng đóng BHXH nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản
Ngày 4/9/2020, lao động này sinh con, nhà trường báo giảm nghỉ thai sản từ ngày 4/9/2020. Ông Lê Quang Hòa (Quảng Trị) hỏi, người lao động này có được chế độ nghỉ thai sản 6 tháng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Trường hợp người lao động nêu trên sinh con vào ngày 4/9/2020, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020) người lao động có 9 tháng đóng BHXH (từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020), người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng hoặc nghi vấn có dấu hiệu gửi đóng BHXH bắt buộc, nâng cao mức đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản nhằm trục lợi quỹ BHXH, cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tại đơn vị sử dụng lao động về việc đóng, hưởng BHXH. Trường hợp phát hiện gian lận trong việc đóng và hưởng BHXH quy định tại Khoản 4 Điều 17 Luật BHXH năm 2014 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn