In bài viết

Ký hợp đồng thuê khoán có phải đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Công ty xây dựng của bà Nguyễn Thị Thủy (Hà Nội) tuyển một số nhân công vào làm việc, trả lương khoán theo m 2 sau khi hoàn thành khối lượng công việc đó. Bà Thủy hỏi, công ty bà có phải đóng BHXH cho những lao động đó không?

29/10/2020 08:02

Người lao động làm việc theo hợp đồng thuê khoán thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp công ty của bà và người lao động có giao kết hợp đồng lao động thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Công ty có trách nhiệm đóng BHXH và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng thuê khoán thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đề nghị bà liên hệ cơ quan BHXH nơi công ty đóng trụ sở chính để được hướng dẫn thực hiện.

Chinhphu.vn