In bài viết

Kỷ luật cán bộ 4 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Bến Tre vừa quyết định kỷ luật một số cán bộ thuộc thẩm quyền.

03/08/2018 17:01

Khai trừ Đảng nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng TNMT huyện Sơn Tây

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương  cho biết, ngày 30/7/2018, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hà Văn Tiên, nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây.

Đồng chí Hà Văn Tiên đã có những vi phạm: Là Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện ĐăkĐrinh, mặc dù phát hiện hầu hết các thửa đất thuộc diện thu hồi đã được chuyển nhượng nhưng không sử dụng cho mục đích canh tác, sản xuất và chủ sở hữu đất không thuộc đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; nhưng đồng chí Hà Văn Tiên đã không tham mưu về đối tượng được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, mà trực tiếp triển khai "quy về chủ cũ" là vi phạm quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Tiên trực tiếp thẩm định và ký các báo cáo thẩm định phương án, trình UBND huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện ĐăkĐrinh không đúng thực tế, dẫn đến chi trả cho những người không đủ điều kiện được hưởng tiền chuyển đổi nghề nghiệp tại 3 xã thuộc huyện Sơn Tây, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam và các đồng chí: Nguyễn Minh Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; Vĩ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng; Huỳnh Đức Hòa, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện Quy chế làm việc; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Kết luận nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành không nghiêm mối quan hệ công tác với Đảng ủy theo quy chế làm việc; có biểu hiện thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban Giám hiệu trước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, do đó các đồng chí Phó Hiệu trưởng không phát huy đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong Ban Giám hiệu.

Với cương vị Hiệu trưởng, chủ tài khoản, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn sai quy định của Nhà nước; báo cáo không đúng số lượng học sinh, sinh viên để quyết toán kinh phí đào tạo; tổ chức thu học phí, hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên không đúng quy định của Nhà nước; quản lý sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích...

Các đồng chí Nguyễn Minh Tú, Võ Thanh Tùng, Huỳnh Đức Hòa đã có những khuyết điểm, vi phạm làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, uy tín của tập thể Ban Giám hiệu và cá nhân các đồng chí.

Từ những vi phạm, khuyết điểm của tập thể và những cá nhân nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quyết Thắng bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu các đồng chí Nguyễn Minh Tú, Võ Thanh Tùng, Huỳnh Đức Hòa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam theo thẩm quyền.

Khiển trách Chủ tịch huyện Châu Thành

Ngày 31/7/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Quang Vịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Với vai trò là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quang Vịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật của Nhà nước để các cơ quan chức năng tham mưu vi phạm trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

Cách mọi chức vụ trong đảng nguyên Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Long, đảng viên Chi bộ Tham mưu - Huấn luyện, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Công an tỉnh, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long đã có những vi phạm trong thời gian công tác ở Công an huyện Cam Lộ: Chỉ đạo 3 cán bộ công an huyện tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại buổi đấu giá thanh lý rừng thông của Hợp tác xã Thủy Tây, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ khi không được phân công trong chương trình, kế hoạch công tác của công an huyện, không báo cáo với thủ trưởng trực tiếp; nhận tiền bồi dưỡng của người trúng thầu tại Hội đồng đấu giá nhưng không báo cáo Đảng ủy và Ban Chỉ huy Công an huyện (đồng chí Long đã chủ động khắc phục hậu quả sau khi bị phát hiện).

Với những việc làm trên, đồng chí Long đã vi phạm Quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân; về quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức trong Công an nhân dân và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Long là đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Cam Lộ, sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang Đảng bộ Công an tỉnh mới phát hiện vi phạm; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật đồng chí Long bằng hình thức cảnh cáo là không đúng thẩm quyền và chưa đúng mức theo quy định của Đảng.

Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét và quyết định hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Long của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; thi hành kỷ luật đồng chí Long bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng./.