In bài viết

Kỷ luật nghiêm khắc nhiều cán bộ chủ chốt 3 địa phương

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng vừa quyết định kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt các địa phương.

23/01/2018 12:45
Hải Phòng: Ngày 23/1, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc kỷ luật cán bộ.

Theo Quyết định số 167/QĐ-CT ngày 22/1/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão đối với đồng chí Nguyễn Văn Thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện An Lão và thôi hưởng phụ cấp chức vụ kể từ khi quyết định có hiệu lực; có trách nhiệm bàn giao theo quy định.

Trước đó, ngày 20/1, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng công bố kết luận của Thành ủy Hải Phòng về những sai phạm của đồng chí  Nguyễn Văn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Dương; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão và một số cán bộ thuộc UBND huyện An Lão.

Theo thông báo của Thành ủy Hải Phòng, thời gian qua, trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ tại địa phương, đồng chí  Nguyễn Văn Hoàn có một số vi phạm, thực hiện không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và thi công chức.

Thành ủy Hải Phòng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Hoàn; cách chức Phó bí thư Huyện ủy An Lão đối với đồng chí Nguyễn Văn Thông.

Hiện các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền đối với đồng chí Nguyễn Văn Thông và một số cán bộ thuộc UBND huyện An Lão.

Thanh Hóa: Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 80/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 651-QĐNS/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (18/01/2018).

Đà Nẵng: Ngày 18/1, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXI đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND TP trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND TP, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối Chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; chỉ  đạo UBND TP rà soát, kiểm tra các dự án, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố chưa kịp thời, khi phát sinh một số dự án, công trình vi phạm thì xử lý thiếu kiên quyết.

Căn cứ Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Đình Hồng.

Đối với đồng chí Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Thanh Vân trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Thanh Vân.

Đối với đồng chí Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đào Tấn Bằng trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét trách nhiệm của đồng chí khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP đã tham mưu lãnh đạo UBND TP ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Đào Tấn Bằng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 đồng chí: Vũ Quang Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Vũ Quang Hùng có vi phạm, khuyết điểm trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, còn đồng chí Lê Quang Nam có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường./.