In bài viết

Kỷ luật Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thể, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

22/12/2017 14:36

Theo tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Hồ Văn Thể có vi phạm: Chưa thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, để cán bộ vi phạm pháp luật; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý công chức có sai phạm.

Bên cạnh đó, đồng chí Thể thực hiện không đúng quy chế làm việc của cơ quan, chi bộ, có biểu hiện mất đoàn kết với đồng chí bí thư chi bộ; chịu trách nhiệm liên đới để chi bộ bị đánh giá, xếp loại yếu kém trong năm 2016.

Ngoài ra, trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng điểm định canh, định cư tập trung tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Thể còn vi phạm quy định của Nhà nước; tiến độ thực hiện chậm, giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; chậm trễ trong việc thực hiện ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Vi phạm của đồng chí Hồ Văn Thể làm giảm uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối chiếu quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 và điểm a, khoản 1, Điều 29, Quy định số 102, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Văn Thể bằng hình thức khiển trách.

Quảng Bình kỷ luật 84 cán bộ cấp ủy các cấp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, năm 2017, việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm được cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới, Huyện ủy các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 3, cảnh cáo 1.

Cùng thời gian, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 309 đảng viên (khiển trách 260, cảnh cáo 34, cách chức 14 và khai trừ 1), trong đó có 84 cấp ủy viên các cấp.

Đồng thời, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 58 đảng viên (35 cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 32, cảnh cáo 17, khai trừ 9 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên: Quy định về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nguyên tắc tập trung dân chủ; kê khai tài sản, thu nhập; tham nhũng, cố ý làm trái…; đặc biệt, số đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật lên đến 212 đồng chí.