In bài viết

Kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Nhiều bài học lớn, bổ ích vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiễn đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam

(Website Chính phủ)- Sau 90 năm, Cách mạng Tháng Mười không chỉ là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của CNXH, mà nhiều bài học lớn, bổ ích từ Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiễn đổi mới và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

06/11/2007 19:15

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng  Mười Nga, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết trên báo Nhân dân, trong đó đồng chí dẫn lại nhận định của nhà báo Mỹ John Reed rằng đây là một trong những sự kiện lớn nhất của lịch sử nhân loại.

V.I.Lê Nin với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại - Ảnh VOV

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, thế giới đã bước sang thiên niên kỷ mới với biết bao chuyển động đa tầng, đa diện, làm cho nhận thức của con người về hướng đi của lịch sử trở nên phức tạp hơn, khó thống nhất với nhau hơn. Trong một thế giới sáng - tối đan xen, vẫn có hàng chục triệu người sắt son niềm tin cộng sản, tiếp tục con đường Tháng Mười để đi đến những mục tiêu cao cả của thời đại.
Đồng chí Tô Huy Rứa phân tích, xét về bản chất và xu hướng phát triển khách quan của lịch sử trong thế kỷ 20, thắng lợi của Cách mạng Tháng 8-1945 và của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 77 năm qua, trước hết, đó chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển và sáng tạo trong những điều kiện cụ thể - lịch sử của thực tiễn nước ta. Thắng lợi đó có nguồn gốc sâu xa và trực tiếp từ ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của Cách mạng Tháng Mười Nga.
Theo đồng chí Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định tầm vóc lịch sử vĩ đại đó của Cách mạng Tháng Mười và ảnh hưởng sâu sắc, trực tiếp của những giá trị đó đối với Cách mạng Việt Nam.
Người thể hiện suy nghĩ đó với tình cảm chân thành, rất Việt Nam: "Việt Nam có câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin vĩ đại và Cách mạng Tháng Mười".

Đồng chí Tô Huy Rứa đã kết luận :Sau 90 năm từ Cách mạng Tháng Mười đến nay với biết bao thăng trầm, biến động to lớn, phức tạp, cả thành tựu vĩ đại và thất bại đau đớn, đã minh chứng cho sự tổng kết thực tiễn sâu sắc, sáng suốt của Lê-nin về những quy luật đối với cách mạng, đó là, cách mạng vô sản giành được chính quyền mới chỉ là bắt đầu, giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền càng khó hơn nhiều. Nếu cách mạng không xây dựng thành công một nền kinh tế mới với năng suất lao động cao, có chất lượng và hiệu quả thể hiện bản chất ưu việt của CNXH thì những thành quả, những thắng lợi mà cách mạng đã giành được khó có thể giữ vững và khả năng phục hồi chế độ cũ rất có thể xảy ra. Đảng ta đã nhận thức rõ bài học đó và, từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam, từ những thất bại nặng nề của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu những năm vừa qua, chúng ta đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ cực kỳ to lớn, đó là giành chính quyền và giữ chính quyền. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm qua.

Với ý nghĩa đó, sau 90 năm, Cách mạng Tháng Mười không chỉ là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của CNXH, mà nhiều bài học lớn, bổ ích từ Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiễn đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Hoạt động Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười tại các địa phương
* Ngày 6/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức mít tinh và hội thảo về Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2007) và 160 năm Tuyên ngôn Đảng cộng sản (24/2/1848-24/2/2008).
Các đại biểu sôi nổi thảo luận về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở đường cho sự ra đời của một chế độ mới trên thế giới, chế độ XHCN, đặt mốc son cho một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, thời đại nảy nở và phát triển những tư tưởng và sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức. Công cuộc đổi mới ở nước ta là minh chứng sinh động về sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, những nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản, những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, những kinh nghiệm từ sự thành công và thất bại của CNXH hiện thực vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
* Tại lễ kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Công ty Cao su Dầu Tiếng (Bình Dương) tổ chức, ông Trần Văn Du, Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh: trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô. Điển hình là công trình hợp tác Việt - Xô tại Dầu Tiếng trồng mới 20.000 ha cao su trong kế hoạch 9 năm (1981-1989). Khi kết thúc hiệp định, Công ty Cao su Dầu Tiếng đã trồng mới trên 27.300 ha cao su, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn ngành về công tác khai hoang, trồng mới cây cao su. Nước bạn Liên Xô đã cử hàng chục lượt chuyên gia, gửi hàng trăm xe máy, thiết bị hỗ trợ công ty. Nhờ sự hợp tác hiệu quả, cùng sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân của đơn vị, Công ty Cao su Dầu Tiếng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

(Theo TTXVN)