In bài viết

Kỹ sư công nghệ sinh học có được cấp chứng chỉ hành nghề?

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Minh Uy (Tiền Giang) là kỹ sư công nghệ sinh học, làm việc tại khoa xét nghiệm của một đơn vị công lập, đã học lớp xét nghiệm cơ bản 6 tháng do Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức.

17/05/2021 12:20

Ông Uy hỏi, ông có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Ông phải làm gì để có thể được cấp chứng chỉ hành nghề? Thạc sĩ xét nghiệm (gốc từ kỹ sư công nghệ sinh học) có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về xét nghiệm. Kỹ sư công nghệ sinh học không thuộc các đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định này.

Chinhphu.vn