In bài viết

Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng được xếp lương thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Thống (Lạng Sơn) tốt nghiệp cao đẳng, được tuyển dụng mới vào vị trí kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV. Vậy trường hợp của ông được chi trả lương ở bậc mấy?

14/10/2022 10:02

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2022 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự và trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Căn cứ vào quy định trên, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ xem xét để xếp bậc lương cho ông Hoàng Văn Thống theo quy định.

Chinhphu.vn