In bài viết

Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt sở, ngành

(Chinhphu.vn) – Ngày 7/4, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, với việc điều động, bổ nhiệm 10 lãnh đạo sở, ngành.

08/04/2021 09:09


Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành. Ảnh: Báo Lai Châu

Theo đó, các sở, ngành: Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông có 4 tân Giám đốc.

UBND tỉnh Lai Châu đã điều động ông Lương Chiến Công, Chủ tịch UBND TP. Lai Châu đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Bá Nho, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giữ chức vụ Giám đốc.

Bổ nhiệm ông Hà Văn Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh giữ chức vụ Giám đốc.

UBND tỉnh Lai Châu cũng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương.

Ông Phạm Quý Dương, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Ông Ngô Xuân Hùng, Trưởng phòng Khoáng sản, tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Bà Hoàng Thị Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 tân Giám đốc, Phó Giám đốc sở và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đều có thời hạn 5 năm.

BT