In bài viết

Lái, phụ lái đầu máy xe lửa chở than thuộc nhóm nghề nào?

(Chinhphu.vn) – Nghề, công việc “lái, phụ lái đầu máy xe lửa chở than” với đặc điểm về điều kiện lao động “công việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và bụi” được xếp điều kiện lao động loại IV theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

22/11/2019 07:02

Ông Vũ Đức Nam (Quảng Ninh) hỏi: Theo quy định thì nghề lái tàu đầu máy diesel thuộc nhóm ngành nghề nào? Các quy định về việc trả lương, thưởng và các loại phụ cấp đối với nghề lái tàu như thế nào? Những người lái tàu đầu máy diesel chở than thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam thì quy định như thế nào? Với môi trường khói, bụi và tiếng ồn như hiện nay nhưng Công ty Kho Vận Đá Bạc Uông Bí không chi trả cho các công nhân lái tàu đầu máy chở than bất kỳ chế độ phụ cấp nghề đặc biệt, độc hại nào thì có đúng pháp luật không?  

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghề, công việc “lái, phụ lái đầu máy xe lửa chở than” với đặc điểm về điều kiện lao động “công việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và bụi” được xếp điều kiện lao động loại IV theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người lao động làm nghề, công việc lái, phụ lái đầu máy xe lửa chở than được hưởng các chế độ về tiền lương, BHXH, bảo hộ lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc trả lương, phụ cấp (nếu có) của người lao động làm nghề, công việc này thực hiện theo thang lương, bảng lương được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng và áp dụng.

Các chế độ bảo hộ lao động (bồi dưỡng bằng hiện vật, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân,...) sẽ được thực hiện căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường lao động của doanh nghiệp.

Chinhphu.vn