In bài viết

Lái xe tải có cần thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Sỹ Chính là tài xế xe tải, có nghe thông tin về việc lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải có thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế. Qua tìm hiểu Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ông Chính thấy điều kiện này chỉ áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ông Chính đề nghị được giải đáp thông tin này.

02/12/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Điểm c Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 quy định: "Đơn vị kinh doanh vận tải phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe...".

Theo đó, tất cả đơn vị kinh doanh vận tải ở mọi loại hình vận tải (trong đó có vận tải hàng hóa) đều phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động vận tải chỉ quy định hình thức xử phạt đối với lái xe khách, đối với với các loại hình vận tải khác thì chưa xử phạt.

Chinhphu.vn