In bài viết

Lái xe tải không trong diện lao động tự do được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Chồng của bà Nguyễn Thị Nhị (Bắc Ninh) làm lái xe tải cho tư nhân, không có hợp đồng. Từ cuối tháng 5/2021 đến nay, chồng bà thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19. Bà Nhị có lên xã xin giấy để làm hỗ trợ thì được cho biết, chỉ hỗ trợ cho lái xe khách. Bà Nhị hỏi, xã của bà làm như vậy có đúng không?

07/12/2021 11:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng lao động lái xe ôtô tải không nằm trong đối tượng lao động tự do được hỗ trợ theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021.

Chinhphu.vn