In bài viết

Làm công việc nào được hưởng phụ cấp chống dịch?

(Chinhphu.vn) – Nghị quyết số 145-NQ/CP có quy định chế độ phụ cấp chống dịch với người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2. Bà Trần Diệu hỏi, vậy, nhân viên làm xét nghiệm tại phòng xét nghiệm cho những bệnh nhân đã được xác định dương tính (đang điều trị tại khoa hồi sức COVID-19) thì có được phụ cấp này không?

23/06/2022 08:11

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Nghị quyết của Chính phủ đã quy định: Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 thì được hưởng phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày. 

Nghị quyết không quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên làm xét nghiệm tại phòng xét nghiệm cho những bệnh nhân đã được xác định dương tính bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức COVID-19.

Chinhphu.vn