In bài viết

Làm kế toán cơ sở y tế có được phụ cấp ưu đãi nghề?

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Nguyên Nhật (Kon Tum) là viên chức kế toán thuộc Trung tâm Y tế huyện. Đơn vị của ông đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Ông Nhật hỏi, ông có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không?

23/03/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thay thế Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009) đã quy định cụ thể đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Theo đó, viên chức không trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.

Chinhphu.vn