In bài viết

Làm rõ phương án đầu tư dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm rõ phương án thực hiện đầu tư, bố trí vốn... đầu tư bổ sung dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

21/11/2023 15:52
Làm rõ phương án đầu tư dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn- Ảnh 1.

Nút giao Tân Vạn, Bình Dương

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương), tại văn bản số 9103/VPCP-CN ngày 21/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, làm rõ phương án thực hiện đầu tư, phương án bố trí vốn..., phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai đầu tư bổ sung các công trình nêu trên, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

* Theo UBND tỉnh Bình Dương, đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi qua trùng với đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh chưa được đầu tư theo quy mô đồng bộ với đường Vành đai 3. Hiện tại, đoạn này đang được khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe, giao cắt với rất nhiều đường hiện hữu, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.